risk inzerce zdarma
Prohlížení
Podávání inzerátů
Archiv
Ceník inzerce
special reklamní noviny
Termíny vydání
Přehled distribuce
Archiv
Ceník inzerce
Kontakty
Elektronické vydání našich novin koupíte:

risk inzerce zdarma pro Kladno

REKLAMNÍ NOVINY REGIONU KLADNO, SLANÝ, RAKOVNÍK
A PRAHA - ZÁPAD

Vychází dvakrát do měsíce v nákladu 60.000 výtisků
zdarma do poštovních schránek většiny domácností a firem.

NEJLEVNĚJŠÍ INZERCE VE SPECIALU:

JEDNODUCHÝ RÁMEČEK
Cena se vypočítává podle počtu řádek textu. S textem lze uveřejnit i firemní loga, perokresby a fotografie. Rámeček je možno zvýraznit podtiskem (rastr, negativ).
Informace v sekci Ceník inzerce.

 redakce: ul. Stará č. 88, 272 01 Kladno
vydavatel: Ing. Jiří Fischer
tiskne:
MAFRA Print, Mafra a.s., Tiskařská 2, 108 00 Praha 10
distribuce: vlastní
povoleno: OÚ Kladno 104/91 ISSN: 1212-1568